Vårt lantbruk

Vi bedriver ekologisk växtodling på ca 160 ha, till utsädeskvalitet. Grödorna
varierar mellan åren, vanligen odlas vallfrö (klöver), höst- och vårvete, havre,
ärter, åkerbönor och rågvete.
Sannersby Gård är KRAV-certifierat, vilket ställer extra krav på miljötänkande
och noggrannhet